Pjesės autorė:  Živilė Zablackaitė

Ji nori būti mama ir užauginti vaiką. 
O ji apskritai nenori turėti vaikų. 
Viena laukiasi, o kita negali pastoti. 
Jis nori vaiko, bet tik savo kūno ir kraujo. 
O jie visi nori laisvės, šeimos, pasirinkimų ir nebūti už juos teisiami. 
Jie tėčiai ir mamos. 
Bet juk pagal įstatymą šeima gali būti tik vyras, moteris ir vaikas. Aplinkybės nesvarbu