Pjesės autorius: Martynas Tiškus

Jaunas žmogus, tikintis jog šiuolaikinis civilizuotas pasaulis nebeturi prasmės, jog demokratija tėra fikcija, atsiduria kaimynystėje esančioje filmavimo aikštelėje. Ir patiki, jog filmo scenarijus yra realus. Jis prisipažįsta nužudęs. Apklausos metu bando įtikinti tardytoją, kad yra kaltas. Scenos išskaidytos į dabartyje vykstančią apklausą ir „scenas-prisiminimus“, kurios atpasakoja, vakarykštę dieną. Nuo ryto, kada įtariamasis atsikėlė iki tariamos žmogžudystės filmavimo aikštelėje. Jų metu susipažįstame dar su trimis personažais, įtariamojo seserimi, jo draugu ir kaimynu. Realybė ir fikcija susilieja. Įtariamasis, patiki, kad įvykdė "nusikaltimą" vardan geresnio pasaulio. Jis jaučiasi sekamas, galiausiai pasirodo, kad tardytojas, jį jau seniai stebi. Kokie jo motyvai? Ar laisvas žmogus yra tas, kuris nesėdi kalejime?